Filöverföring till taxe- och avgiftsnämnd

LÄS MER

I tjänsten kan du som är anställd i en kommun som ingår i taxe- och avgiftsnämnden lämna in debiteringsunderlag. Du kan

 • Ladda upp underlag för LSS
 • Ladda upp underlag för daglig verksamhets-resor
 • Ladda upp underlag för mat, dagvård och resor
 • Ladda upp underlag för korttidsboende LSS
 • Ladda upp underlag för korttidsboende
 • Ladda upp underlag för HSL sjuksköterskeinsatser, arbetsterapeut, boendestöd, hemtjänst, LOV
 • Ladda upp underlag för egenvård
 • Ladda upp underlag för planerad tid inom hemtjänsten eller boendestöd
 • Ladda upp övriga filer
 • Lämna debiteringsunderlag för installation, avinstallation eller ändring av larm
 • Lämna uppgifter om nya, minskade eller ändrade insatser
 • Lämna uppgifter om flytt till särskilt boende
 • Lämna uppgifter om frånvaro från särskilt boende
 • Anmäla avliden
 • Anmäla flytt till annan kommun
 • Anmäla flytt inom kommunen

Frågor om e-tjänsten

Camilla Johansson
camilla.johansson@hallsberg.se
0582-68 54 84

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa