Filöverföring till taxe- och avgiftsnämnd

LÄS MER

Om e-tjänsten

I tjänsten kan du som är anställd i en kommun som ingår i taxe- och avgiftsnämnden lämna in debiteringsunderlag.

Samtliga underlag eller beslut ska vara taxe- och avgiftsnämnden tillhanda senast den 7:e varje månad.

Underlag du kan lämna in i e-tjänsten

Lämna debiteringsunderlag för

 • installation, avinstallation eller ändring av larm

Lämna uppgifter om

 • nya, minskade eller ändrade insatser
 • flytt till särskilt boende
 • frånvaro från särskilt boende

Anmäla

 • avliden
 • flytt till annan kommun
 • flytt inom kommunen

Ladda upp underlag för

 • LSS
 • daglig verksamhets-resor
 • mat, dagvård och resor
 • korttidsboende LSS
 • Korttidsboende
 • HSL sjuksköterskeinsatser, arbetsterapeut, boendestöd, hemtjänst, LOV
 • egenvård
 • planerad tid inom hemtjänsten eller boendestöd
 • övriga filer

Guider

Guide till att ladda upp filer i e-tjänsten

Guide till att lämna underlag för nya insatser

Frågor om e-tjänsten

Camilla Johansson
camilla.johansson@hallsberg.se
0582-68 54 84

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa