Tacka nej till tillsvidareanställning (konvertering)

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

När alla uppgifter kring erbjudandet är ifyllda behöver du även ange medarbetarens uppgifter så att denne kan signera dokumentet innan det går vidare till HR-avdelningen för handläggning. 

Information till medarbetare som avstår från rätten till konvertering av en tidsbegränsad anställning till en tillsvidareanställning: 

- Du avstår från konvertering sex månader i taget.

- Du förlorar inte din företrädesrätt när du avstår från konvertering.

Frågor om e-tjänsten

HR-avdelningen
personalavdelning@hallsberg.se

Personuppgiftsansvarig

Kommunstyrelsen
kommun@hallsberg.se

Följande behövs för e-tjänsten

  • BankID eller Mobilt BankID

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa