Göra anspråk på företrädesrätt till återanställning

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Att göra anspråk på sin företrädesrätt till återanställning innebär att du har möjlighet att bli återanställd inom den förvaltning och befattning du senast hade i Hallsbergs kommun. För att du ska kunna göra anspråk på din företrädesrätt till återanställning krävs det  att du varit anställd hos arbetsgivaren, tillsvidare eller sammanlagt mer än tolv månader eller mer än 9 månader på SÄVA under det senaste tre åren och anställningen upphörde på grund av arbetsbrist (5 § LAS).  Du måste även ha tillräckliga kvalifikationer för den nya tjänsten. 

För  att din anmälan  om företrädesrätt ska gälla måste den komma in senast 1 månad efter att din senaste tidsbegränsade anställning löpt ut.

Tänk på att åberopa din företrädesrätt så fort som möjligt eftersom det är först när vi får ditt anspråk du hamnar på företrädesrättslistan. 

Följande behövs för e-tjänsten

  • BankID eller Mobilt BankID

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa