Folköl, försäljning

LÄS MER

I våra e-tjänster kan du bland annat anmäla

  • försäljning
  • förändringar i företaget
  • att försäljning upphör.

Personuppgiftsansvarig

Drift- och servicenämnden
drift.serviceforvaltningen@hallsberg.se