Serveringstillstånd

LÄS MER

I våra e-tjänster för serveringstillstånd kan du bland annat:

  • ansöka om stadigvarande och tillfälligt serveringstillstånd
  • anmäla förändringar
  • anmäla upphörande av serveringstillstånd
  • anmäla serveringsansvarig personal.

Om du ska sälja folköl ska du använda andra e-tjänster

E-tjänster för försäljning av folköl

 

Personuppgiftsansvarig

Drift- och servicenämnden
drift.serviceforvaltningen@hallsberg.se