Budget- och skuldrådgivning, ansökan

LÄS MER

Har du svårt att få ekonomin att gå ihop? Täcker inte inkomsterna utgifterna? Behöver du hjälp att ansöka om skuldsanering? Budget- och skuldrådgivningen i Laxå kan ge dig praktiska råd kring hur du kan gå tillväga för att lösa din skuldsituation.

Hallsbergs kommun samarbetar med Laxå kommun om budget- och skuldrådgivning. Personalen arbetar i Laxå kommun.