Ansökan om vägvisning till anläggning eller inrättning

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

I den här e-tjänsten kan du ansöka om att du vill ha ett vägmärke för vägvisning till din verksamhet uppsatt vid en kommunal väg. Som kommun kan vi anordna vägvisning till viktiga målpunkter inom vårt väghållningsområde. Läs igenom informationen på Hallsberg.se innan du ansökerOm du inte har möjlighet att använda vår e-tjänst kan du kontakta oss via e-post för att få en blankett.

Personuppgiftsansvarig

Drift- och servicenämnden
drift.serviceforvaltningen@hallsberg.se

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa