Orosanmälan - vid misstanke eller kännedom om att barn eller ungdom far illa

LÄS MER

Så skickar du in din orosanmälan

Ärendena som skickas in i denna e-tjänst hanteras under dagtid på vardagar. Om du skickar in en anmälan under kväll, natt eller helg hanteras den kommande arbetsdag. 

Tjänsten används både av dig som är privatperson och dig som är anmälningspliktig.

För att din anmälan ska kunna hanteras så skyndsamt som möjligt, gör så här:

Vardagar 8.00 - 16.30: Använd e-tjänsten. (En del dagar stänger vi klockan 13.00, du ska då ringa socialjouren. Se vilka dagar vi stänger tidigare.)

Vardagar 16.30 - 17.00: Ring socialtjänsten på 0582-68 50 20.

Kvällar nätter och helger: Vid akut oro, kontakta socialjouren på telefonnummer 019-21 41 05. Är det akut fara ska du ringa 112.

Om anmälan och anmälningsplikt

När din anmälan inkommit gör socialtjänsten en bedömning om hur man ska gå vidare med uppgifterna i anmälan.  Om din oro kvarstår efter att du har anmält bör du göra en ny anmälan.

Myndigheter och yrkesverksamma är skyldiga att genast anmäla till socialnämnden om de i sin verksamhet får kännedom om eller misstänker att ett barn far illa. Det gäller till exempel dig som jobbar med barn och ungdomar under 18 år inom sjukvård, förskola och skola.

Socialstyrelsens information om att anmäla till socialnämnden vid kännedom eller misstanke om att ett barn far illa

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa