Vägbidrag, ansökan

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

I den här e-tjänsten kan du som är väghållare ansöka om bidrag för drift av enskilda vägar. Du kan ansöka som

  • vägförening
  • vägsamfällighet
  • samfällighetsförening
  • privatperson
  • ideell förening.

För att du ska kunna söka bidrag måste följande krav vara uppfyllda:

  • Du som väghållare får statligt vägbidrag från Trafikverket.
  • Vägen hålls öppen för trafik hela året och är inte avstängd med vägbom, vägmärke eller liknande.
  • Allmänheten har rätt att färdas på vägen.

Läs mer om att söka vägbidrag på hallsberg.se

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa