Arbetsgivarintyg - beställ

LÄS MER

Ett arbetsgivarintyg är en särskild blankett som bland annat a-kassan och Försäkringskassan behöver för att kunna fastställa din årsinkomst. Intyget behövs till exempel när du ska ansöka om arbetslöshetsersättning.

Beställningar tas emot av löneförvaltningen och behandlas i den ordning de kommer in. Handläggningstiden varierar beroende på när i månaden du gör beställningen, men räkna med cirka 14 dagar.

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa